Daniël Kroezen

Ambassador for Christ

Sinds 2018 gaat Daniël als vrachtwagenchauffeur door het leven en door zijn bekering in eind 2017 heeft zijn leven een totaal andere betekenis gekregen; kortweg niet meer ikke maar Jezus!

YouVersion leesplannen

Daniël schrijft voor YouVersion leesplannen en deze leesplannen zijn verfilmd op YouTube onder het kanaal Gospel On The Road.

Wil je direct een leesplan lezen? Klik dan hier!

Truckplus

In Nederland en daarbuiten wordt er op diverse parkeerplaatsen onder vrachtwagenchauffeurs geëvangeliseerd, Daniël is als secretaris werkzaam bij Stichting Chauffeurs Evangelisatieteam Holland, online te vinden onder de naam Truckplus, in de weekenden is hij ook op de parkeerplaatsen te vinden.

Truckplus

Wij delen het Woord van God

Er is een spreekwoord dat zegt dat alle wegen naar Rome leiden.

Volgens een kinderliedje ligt deze weg ergens tussen Keulen en Parijs. Maar we willen het hier niet hebben over de weg naar Rome maar over de weg van Rome, beter gezegd: de romeinse weg.

Die weg vinden we beschreven in een brief die bijna 2000 jaar geleden door een Joodse Rabbi is geschreven aan een groep mensen in de stad Rome, de hoofdstad van het toenmalige Romeinse rijk. In die brief beschrijft de rabbi Shaoel -bij velen beter bekend met de naam Paulus- op een heel eenvoudige manier deze Romeinse weg. Iedereen die deze Romeinse weg volgt vindt het pad dat naar het eeuwige leven leidt. Zijn boodschap komt in feite neer op drie punten.

Stichting Chauffeurs Evangelisatieteam Holland

Sinds 1977 voor en door beroepschauffeurs. Wij zijn gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt; Namens Christus smeken wij u: LAAT U MET GOD VERZOENEN, 2 Korintiërs 5:20

Die weg vinden we beschreven in een brief die bijna 2000 jaar geleden door een Joodse Rabbi is geschreven aan een groep mensen in de stad Rome, de hoofdstad van het toenmalige Romeinse rijk. In die brief beschrijft de rabbi Shaoel -bij velen beter bekend met de naam Paulus- op een heel eenvoudige manier deze Romeinse weg. Iedereen die deze Romeinse weg volgt vindt het pad dat naar het eeuwige leven leidt. Zijn boodschap komt in feite neer op drie punten.

Samen maak je het verschil

Wil jij ons meehelpen het evangelie te brengen maar je ziet het jezelf niet doen om welke reden dan ook, download dan dit formulier en deel het in jouw kerk of vriendengroep. Zo draag je ook bij aan de verspreiding van het evangelie!

Vandaag de dag werken honderden chauffeurs in binnen- en buitenland mee. Er wordt door ons ook meegewerkt aan het oprichten van organisaties met het zelfde doel in andere landen.

Alleen Jezus

Alleen Jezus is een initiatief van gelovigen die het verlangen hebben dat Christus (weer) HET middelpunt van onze aandacht is.

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Filippenzen 1:21 (HSV)

Alleen Jezus

De influencers uit de hongerwinter van ’44

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” Aldus Johan Cruijff. Natuurlijk kreeg ik geschiedenisles over WO II op school. En kreeg vaak te horen: ‘jij hebt de oorlog niet meegemaakt!’. Is er elk jaar herdenking. En toch, soms wordt je diep geraakt wanneer je echt gaat zien wat de impact is van hetgeen gebeurd is, omdat je het gaat begrijpen, persoonlijk beleven. Bijna alsof je erbij bent geweest. Dat is confronterend, en laat je nadenken over wat jij je kinderen wilt meegeven.

De vreze des Heeren

Respect heb je voor de buurman en zijn tuinkabouter. God vrees je. Het betekent dat je vervuld bent met de Geest van God die jou doet vrezen en beven. Van ontzag en eerbied. Dat uit zich onder andere in gehoorzaamheid en aanbidding. Zoals de Geest op Jezus was, moet Hij ook op ons (leven) rusten. Net als Hem moeten wij ons ook verheugen in de vreze des Heeren! (Jesaja 11:3)

Alle reden om te klagen

De liefhebbers van de Matthaüs Passion herkennen meteen de eerste woorden van dit fenomenale werk van Bach. Er wordt een beroep gedaan op het hart en geweten om te komen helpen met klagen. Het klagen dat een mens heel dicht bij God brengt. Het toont de verbijsterende realiteit van de Onschuldige die moet boeten. De schuld die wij hebben door onze zonde. De pijn, het verdriet. De kleine Petrus in ons eigen hart die stoer praat maar toch zo vaak Jezus verloochent. Maar ook de vrede van God. De vrede met God. Redding en verlossing. Eeuwige vreugde. Daar waar de diepste pijn en de diepste vreugde elkaar omarmen.

Wat is waarheid?

Corona. Woningcrisis. Wereldregering. Klimaat. Racisme. Great Reset. Zomaar enkele maatschappelijke thema’s waarover op z’n zachtst gezegd nogal wat discussie bestaat. De waarheid wordt nogal eens geclaimd.

Carrièreswitch

Een oude webpagina over mijn carrièreswitch vind je hier, gemaakt voordat ik wedergeboren was. Nu mag ik met Jezus de Weg vervolgen als trucker.

Carrièreswitch

Meer over Daniël Kroezen

In Nederland en daarbuiten wordt er op diverse parkeerplaatsen onder vrachtwagenchauffeurs geëvangeliseerd, Daniël is als secretaris werkzaam bij Stichting Chauffeurs Evangelisatieteam Holland, online te vinden onder de naam Truckplus, in de weekenden is hij ook op de parkeerplaatsen te vinden.

Daniël schrijft voor YouVersion leesplannen en deze leesplannen zijn verfilmd op YouTube onder het kanaal Gospel On The Road.

Op deze pagina vertellen we graag over de motivatie.

Sinds 2018 gaat Daniël als vrachtwagenchauffeur door het leven en door zijn bekering in eind 2017 heeft zijn leven een totaal andere betekenis gekregen; kortweg niet meer ikke maar Jezus!

Sinds een aantal jaren mag Daniël een functie uitoefenen binnen de Stichting Chauffeurs Evangelisatieteam Holland en breiden ze steeds meer activiteiten uit en één daarvan is het schrijven van leesplannen voor YouVersion, hetzij op persoonlijke titel maar geschreven door chauffeurs-ogen en voor chauffeurs maar de gewone burger kan zich er ook goed in verplaatsen. De meeste leesplannen worden ook in een vlog verfilmd om het meer beeldend te maken.

Zoals gezegd worden er veel beelden gebruikt vanuit het chauffeursvak maar worden ze weerlegd naar het geestelijke leven. Onderwerpen zoals de voorruit, de motor, de weg komen erin voor.

Meer weten?

Hebben we je aandacht kunnen krijgen? Dan zou ik zeker verder naar gaan naar het leesplan op YouVersion.  Nog geen YouVersion bijbelapp? Hier kan je de app downloaden.

Ben je zelf vrachtwagenchauffeur, of gewoon geïnteresseerd dan kan je op truckplus.org meer vinden.

We wensen je veel kijk- & leesplezier, Gods zegen!

Waar leef jij voor?

Wat is je bestemming?

Wie is Jezus?

Jezus. Hij is Gods vreugde. Gods diepste verlangens zijn werkelijkheid geworden in Christus. Hij is God. En de Zoon van God. Er is niets van de wil van God dat verloren gaat, in Christus. Hij is ons enige Voorbeeld. Ons enige referentiekader. Ons Enige Alles. De bijbel laat ons niet in het ongewisse aangaande de wil van God.

God wil… dat je wordt gered en tot kennis van de waarheid komt. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

1 Timotheüs 2:4

Stuur Daniël een bericht!