Wees welkom

Wie ben ik?

#Waar leef jij voor?

Jezus

Ik leef voortaan voor Jezus

Er is ‘honger naar Gods woord’ ontstaan, mijn verslaving verdween en ‘waar het hart vol van is stroomt de mond van over’.

Een dag later en de dagen erna bleek dat ik in mijn gedrag en houding compleet veranderd was, Marleen zegt daarover: “Hij is nu lief, zorgzaam, zijn houding naar mij en de kinderen is totaal anders, Daniël verslind nu de bijbel terwijl hij lezen überhaupt niets aan vond!” Het is een van de kenmerken dat wanneer iemand wederom geboren is hij of zij meer wil weten wie God is en …..

…. daardoor de bijbel wil leren kennen, niet uit dwang, verplichting of om meer kennis te bemachtigen maar uit wederliefde voor zijn of haar Redder. Na deze zondagavond 3-12-2017 is bij mij de ‘honger naar Gods woord’ gegroeid, mijn verslaving verdween en ‘waar het hart vol van is stroomt de mond van over’. Kennissen, familie, gemeenteleden, buren, collega’s…. het was niemand ontgaan!

Mijn gezin

Ons grootste geschenk

Romy – Joost – Marleen – ik

YouTube

Op mijn YouTube kanaal vind je meer info

FaceBook

Volg mij op mijn FaceBook account

Brood & Leven

Ga naar onze stichting Brood & Leven

Mattheüs 19:18

u zult geen overspel plegen

“Mijn leven lang ben ik christen maar het grootste struikelblok in mijn leven was dat ik op 8 jarige leeftijd in aanraking kwam met pornografie en wat een groot deel van mijn leven beheerste. Als christen is dit 1 van de 10 zonden (1e Testament: Deuteronomium 5:18 ‘Gij zult geen overspel plegen’ in 2e Testament zegt Jezus:”U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen”. Mattheüs 19:18) Deze zonde zorgt ervoor dat je altijd een geheim in je leven meedraagt en zorgt ervoor dat je je anders gedraagt dan dat God bedoeld heeft, je weet dat het zondig is, telkens heb je berouw maar iets in je zegt dat je God niet verdiend en dat houd je af van God. Maar zoals bekend is komt een leugen of geheim altijd aan het licht en zo kwam Marleen na jaren achter mijn geheim.”

Contact:

Vul hieronder het bericht in:

of stuur gewoon een mail naar: info@danielkroezen.nl 

11 + 10 =